Meest gestelde vragen

 • Uw contributienota

  • Waarom ontvang ik een contributienota?

   U ontvangt de contributie nota omdat u zich heeft aangemeld voor NGF-registratie via Golf Pro-Motion, of onze GVB Cursus heeft gevolgd. In beide gevallen heeft u ons opdracht gegeven uw NGF-registratie doorlopend voor u te verzorgen en heeft u zich akkoord verklaard met de toepasselijke voorwaarden ten aanzien van duur, verlenging en beëindiging.

  • Hoe wordt de contributie nota verstuurd?

   Uw contributienota wordt in december per e-mail verstuurd, naar het bij ons bekende en door u opgegeven e-mailadres.

  • Hoe kan ik de contributienota voldoen?

   U kunt de nota snel en veilig voldoen via de Ideal link in de e-mail die u heeft ontvangen. U kunt de nota ook handmatig overboeken naar onze bankrekening NL 10 KNAB 0739 7307 46 ten name van Golf Pro-Motion, onder vermelding van het factuurnummer.

  • Wat gebeurt er als ik niet of te laat betaal?

   Als u niet betaalt dan zal de nota op een gegeven moment ter incasso uit handen worden gegeven. De bijkomende kosten worden in dat geval aan u doorbelast. Tevens behouden wij ons het recht voor uw NGF-registratie te deactiveren en uw inlogmogelijkheden af te sluiten. Uw lidmaatschap blijft in dat geval doorlopen en u blijft gehouden onze factuur en de aanvullende kosten te voldoen.

  • Waar vind ik mijn NGF-pas?

   Sinds 2021 verstuurt de NGF geen fysieke passen meer, maar ontvangt u uw pas digitaal. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de Nederlandse Golf Federatie.

   Uw digitale NGF-pas is direct beschikbaar in Mijn Golf Pro-Motion en in de Golf.nl App. U kunt de app installeren via https://www.golf.nl/app

  • Wat als ik geen registratie wil in het nieuwe jaar?

   Als u geen prijs stelt op een NGF-registratie in het nieuwe jaar dan kunt u deze opzeggen met een opzegtermijn van een maand, waarbij evenredige restitutie of reductie van uw factuur plaatsvindt na aftrek van € 25,- administratiekosten (inclusief NGF-afdracht). Meer informatie vindt u onder ‘Hoe kan ik opzeggen?’

  • Ik ben ook lid van een andere club. Moet ik de nota dan nog voldoen?

   Jazeker, want u kunt lid zijn van meerdere clubs en iedere club registreert dit bij de NGF en verricht afdracht namens u. Als u uw registratie wilt opzeggen moet u dit dus ook altijd aan ons doorgeven.

 • Uw NGF registratie

  • Wat is een NGF registratie?

   Onder uw registratie worden uw gegevens en speelsterkte vastgelegd bij de Nederlandse Golf Federatie. Deze registratie is noodzakelijk voor de aanvraag van uw Baanpermissie, de registratie van uw examenresultaat, het onderhouden van uw Handicap en uw jaarlijkse NGF-pas. Een geregistreerde speelsterkte (Baanpermissie of Handicap) is nodig om toegang te krijgen tot de meeste Nederlandse Golfbanen.

   Om uw Handicap te kunnen halen en onderhouden is het noodzakelijk dat u bent aangesloten bij een organisatie die uw registratie voor u verzorgt. Hier levert u ook de Qualifying Kaarten in, volgens de instructies die u van ons heeft ontvangen.

  • Is een registratie noodzakelijk?

   Ja, een geldige registratie is op vrijwel alle Golfbanen in Nederland vereist om toegang te krijgen tot de Golfbaan. Als u wilt gaan spelen dan dient u over een registratie te beschikken waarin uw actuele speelsterkte is vastgelegd. Welke speelsterkte (Baanpermissie of Handicap) voldoende is om toegelaten te worden is afhankelijk van het individuele toelatingsbeleid van de betreffende Golfbaan.

  • Is een registratie ook nodig als ik geen handicap heb?

   Ja, want binnen uw NGF-registratie zijn ook uw Baanpermissie en het resultaat van uw theorie examen vastgelegd. Met uw Baanpermissie krijgt u zelfstandig toegang tot de Golfbaan mits u over een actieve registratie beschikt.

  • Hoe kom ik aan mijn (digitale) NGF-pas?

   Uw NGF-pas is standaard altijd digitaal beschikbaar in Mijn Golf Pro-Motion, Mijn Golf.nl of de Golf.nl app. Uw actuele speelsterkte is op ieder moment door elke Golfbaan opvraagbaar via de centrale database van de Nederlandse Golf Federatie aan de hand van uw NGF-nummer.

   Om in te loggen of de Golf.nl App te installeren gaat u naar het menu Handicapregistratie op deze website.

  • Kan ik ook nog een fysieke NGF-pas ontvangen?

   Nee, de NGF verstuurt geen fysieke passen meer. U ontvangt uw pas digitaal en kunt deze vinden in de Golf.nl App waar u van ons installatieinstructies voor heeft ontvangen.  U kunt de app installeren via https://www.golf.nl/app

  • Kan ik mij ook rechtstreeks bij de NGF registreren?

   Nee, het is sinds 1 april 2013 niet meer mogelijk om contribuant te worden van de Stichting Golfsport. De bevoegdheid tot het registreren van Handicaps volgens het EGA Handicapsysteem is door de NGF gedelegeerd aan de aangesloten verenigingen. Golf Pro-Motion is met de D-status aangesloten bij de NGF (clubnummer 785) en fungeert als uw zogenaamde ‘Homeclub’

  • Wat zijn de kosten en de looptijd van mijn registratie?

   De kosten voor uw NGF registratie bedragen € 79,- per jaar. Voor jeugd tot en met 18 jaar is het tarief € 38,- en voor jeugd tot en met 14 jaar € 8,- per jaar.

   Uw registratie gaat in op de datum waarop u zich heeft aangemeld, of op de eerste dag na afloop van uw GVB Cursus en eindigt op 31 december van datzelfde jaar. Als u zich na 1 oktober heeft aangemeld of de cursus heeft gevolgd dan is uw registratie voor het volgende jaar inbegrepen.

  • Wordt mijn registratie automatisch verlengd?

   Ja, uw NGF registratie wordt zonder opzegging ieder jaar automatisch voortgezet. In december ontvangt u hiervoor van ons een factuur.

  • Hoe kan ik mijn gegevens wijzigen?

   U kunt uw gegevens wijzigen door in te loggen op Mijn Golf Pro-Motion onder het menu Handicapregistratie van onze website www.golfpromotion.nl. Wijzigingen kunt u ook per e-mail aan ons doorgeven. Uw NGF-pas wordt verstuurd naar uw bij ons bekende adres, uw voorletters en achternaam worden vermeld op uw pas.

  • Hoe kan ik opzeggen?

   Opzegging gedurende de eerste periode is niet mogelijk. Als u uw registratie na deze periode wilt beëindigen dan moet u dat voor 1 december bij ons aangeven zodat wij uw opzegging tijdig kunnen verwerken voor het nieuwe jaar. Hierna is tussentijdse opzegging mogelijk met een opzegtermijn van een maand, waarbij evenredige restitutie plaatsvindt na aftrek van € 25,- administratiekosten (inclusief NGF afdracht). Voor opzeggingen met een datum na 1 oktober wordt geen restitutie meer verleend.

   Opzeggingen dienen per e-mail te worden doorgegeven aan Golf Pro-Motion, naar info@golfpromotion.nl

 • Deelname aan de GVB Cursus

  • Heb ik voor de cursus golfschoenen, een golfset of andere dingen nodig?

   Nee, alle materialen zijn bij de cursus inbegrepen. Als u geen golfschoenen heeft dan adviseren wij makkelijk zittende platte sportschoenen en leenclubs zijn beschikbaar op de locatie.

   Alleen voor de baanles moet u over een aantal eigen golfballen, een ballmarker en een pitchfork beschikken. Deze dingen behoren (ook na de cursus) tot de standaard uitrusting en zijn voor een klein bedrag te koop op de cursuslocatie.

  • Gaat de cursus ook door als het slecht weer is?

   Ja, Golf is een buitensport en in principe gaat de cursus bij alle weersomstandigheden door. Alleen wanneer de baan of oefenfaciliteiten door de exploitant worden gesloten of onbespeelbaar zijn wordt de cursus geannuleerd. Mocht dit onverhoopt het geval zijn dan wordt u hierover geïnformeerd.

  • Kan ik mijn deelname annuleren of uitstellen?

   Tot 7 dagen voor aanvang kunt u uw deelname kosteloos annuleren of verplaatsen. Bij annulering binnen 7 dagen of in geval van ‘no-show’ ‘zijn wij genoodzaakt om € 50,- annuleringskosten in rekening te brengen, vanwege namens u gemaakte kosten (reserveringen) bij de cursuslocatie

  • Wat gebeurt er als er niet voldoende deelnemers zijn voor mijn cursus?

   Er is per cursus plek voor minimaal 5 en maximaal 10 personen. Wij doen ons uiterste best om u in te plannen in de cursus van uw keuze, maar bij onder- of overbezetting kunnen wij u vragen om voor een andere datum te kiezen.

  • Kan ik de cursus ook volgen zonder examen en NGF registratie?

   Ja, maar afhankelijk van het tarief waarvoor u de cursus volgt kan het zijn dat hier een toeslag voor wordt berekend. Hou er ook rekening mee dat wij in dat geval geen Baanpermissie voor u kunnen aanvragen (omdat deze immers moet worden geregistreerd), u krijgt dus geen zelfstandige toegang tot de Golfbaan.

  • Kan ik het examen afleggen zonder afname van de NGF registratie?

   Nee, dat is niet mogelijk. Zodra u examen doet is het noodzakelijk dat het resultaat van uw examen bij de NGF wordt vastgelegd. Dit gebeurt (evenals uw speelsterkte) binnen uw NGF registratie. Het examen is dus altijd verbonden aan uw registratie.

  • Hoe kan ik mij voorbereiden op de cursus en het examen?

   U kunt alles wat u nodig heeft om u goed voor te bereiden op uw cursus vinden op de downloadpagina op deze website. Hier kunt u onder andere uw uitgebreide cursusinformatie en samenvattingen van de Golfregels & Etiquette downloaden, en online examens oefenen via de website van de Nederlandse Golf Federatie (www.ngfregelexamen.nl)

  • Wat is het GVB, een Baanpermissie en Handicap 54 eigenlijk?

   “Het GVB” bestaat tegenwoordig uit drie onderdelen, waarvan de eerste en de derde stap afzonderlijk als een vaardigheid worden beschouwd en u bijbehorende speelrechten verschaffen:
   Stap 1)            het halen van de NGF Baanpermissie
   Stap 2)            het GVB Theorie examen
   Stap 3)            het halen van een Handicap
  • Haal ik tijdens de cursus ook mijn handicap 54?

   Nee, na de cursus ontvangt u gegarandeerd uw NGF-Baanpermissie en hiermee kunt u zelfstandig gaan spelen. Als u slaagt voor het theorie examen dan voldoet u aan alle voorwaarden om een handicap te gaan halen.

   Wij kunnen en mogen u geen handicap toekennen, u moet altijd zelf aantonen over dit niveau te beschikken door eenmalig een scorekaart te registreren. Uw eerste handicap wordt op basis van uw ingestuurde scorekaart vastgesteld op maximaal 54, maar kan ook lager zijn.

  • Hoe lang blijven mijn Baanpermissie, Handicap en theorie examen geldig?

   Als u eenmaal een Baanpermissie of handicap heeft dan behoudt u die altijd. Ook het resultaat van uw theorie examen blijft altijd geldig.

  • Op welke banen kan ik spelen met mijn Baanpermissie of Handicap?

   Met uw NGF Baanpermissie kunt u spelen op een aanzienlijk aantal Golfbanen, maar nog niet overal. Handicap 54 geeft toegang tot vrijwel alle Golfbanen in Nederland. Om te zien op welke banen u kunt spelen met uw Baanpermissie of Handicap verwijzen wij u naar de handige website www.waarkanikgolfen.nl

 • Een Handicap halen en scorekaarten invoeren

  • Hoe kan ik mijn Handicap halen of verbeteren?

   Om uw Handicap te bemachtigen moet u na de cursus (nadat u geslaagd bent voor de theorie en de baanpermissie hebt behaald) zelfstandig een qualifying kaart spelen met als resultaat minimaal 19 punten over 9 holes, uitgaande van handicap 54 en deze registreren bij Golf Pro-Motion. Uw eerste Handicap is gelijk aan het resultaat van deze scorekaart.

  • Aan welke eisen moet mijn scorekaart voldoen?

   Uw scorekaart moet worden ondertekend door een medespeler (marker) die minimaal is geslaagd voor het GVB Theorie-examen. Uw kaart moet verder zijn voorzien van de datum en starttijd en de naam en het NGF nummer van uw marker. Ook moet de kaart (als u deze naar ons opstuurt of uploadt) volledig zijn uitgerekend, dus inclusief de Stablefordscore.

  • Hoe kan ik de scorekaart registreren?

   Via het menu Handicapregistratie kunt u online uw scorekaarten invoeren om uw Handicap te onderhouden. Na iedere kaart die u invoert wordt uw nieuwe Handicap automatisch vastgesteld. Uw actuele speelsterkte kan door iedere Golfbaan worden opgevraagd aan de hand van uw NGF nummer.

  • Moet ik dit binnen een bepaalde termijn doen?

   Nee, er is geen termijn waarbinnen u een handicap moet halen. Zolang u geen handicap heeft behoudt u gewoon uw NGF Baanpermissie waarmee u kunt gaan spelen.

  • Kan ik mijn scores ook invoeren via de App Golf.nl?

   Jazeker! U moet hiervoor alleen even een account aanmaken via het menu ‘Handicapregistratie’ op onze website. Alle scorekaarten die u via de app invoert worden automatisch uitgewisseld met Golf Pro-Motion. Voor een volledig overzicht van uw scorekaarten en handicapwijzigingen logt u in op Mijn Golf Pro-Motion.

  • Kan ik ook buitenlandse scorekaarten invoeren voor mijn handicap?

   Ja, dat is mogelijk. Buitenlandse kaarten kunnen niet online worden ingevoerd, maar als u de kaart naar ons opstuurt (per mail of via de uploadfunctie) dan zullen wij voor verwerking zorgdragen.

  • Hoe kan ik nieuwe inloggegevens aanvragen?

   Als u uw inloggegevens kwijt bent dan kunt u een nieuw wachtwoord aanvragen door de functie ‘wachtwoord vergeten’ te gebruiken in het menu Handicapregistratie van onze website www.golfpromotion.nl. Uw inlognaam is altijd uw e-mailadres. Uit privacy overwegingen slaan wij geen wachtwoorden op, wij kunnen u deze dan ook niet verstrekken.

 • Het Wereld Handicap systeem

  • Wat is het World Handicap Systeem?

   Het World Handicap systeem zorgt ervoor dat iedere golfer in de hele wereld met hetzelfde handicapsysteem speelt. Het WHS vervangt de afzonderlijke handicapberekening zoals die van de EGA, de USGA en de andere systemen. Dit zorgt uiteraard voor meer uniformiteit en gebruiksgemak en is een goede en logische ontwikkeling.

  • Wanneer gaat het World Handicap Systeem in?

   Het WHS wordt in Nederland op 1 maart 2021 door de NGF ingevoerd.

  • Wat merk ik hiervan?

   U merkt hier in principe niets van en hoeft hier ook niets voor te doen. Vanaf 1 maart wordt uw handicap automatisch aangepast naar een WHS handicap. Wel kan het zijn dat uw speelsterkte daardoor (iets) wordt aangepast. De berekening van uw handicap gebeurt daarna wel heel anders, maar ons systeem zorgt hier uiteraard voor.

  • Waar kan ik meer informatie vinden?

   Als u meer of uitgebreidere informatie wilt over het WHS en de manier waarop uw handicap wordt berekend verwijzen wij u graag naar https://www.golf.nl/whs